Teknoloji insanların zaman için edindiği bilginin gündelik hayatta veya sanayide pratik olarak kullanılmasını sağlamaya denir.Bu bakımdan Teknoloji dünyayı, fiziği veya varoluşu anlamak gibi bilimi ilgilendiren değil daha çok insanların ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.Bilim Teknoloji’yi  beslerken , Teknoloji bilimin gelişimiyle ilerler.

Teknoloji kelimesi de buradan gelmektedir.Eski Yunanlılar bilgi için Episteme kelimesini kullanırken , bir icra sanatını icra etmek için Techne kelimesini kullanmıştır.İngilizcedeki Technology kelimesi yunanlıların Techne kelimesinden gelmiştir.

ESA (Avrupa Uzay Ajansı) “teknoloji bilginin pratik uygulamasıdır”

Teknoloji terimi çok geniş anlamda kullanılmaktadır.Bu basit bir tekerlek de olabilir çok karmaşık bir bilgisayar çipi’de .Bu yüzden Teknoloji’nin çok karmaşık olmasına gerek yoktur.

Günümüzde hayatımızın her noktasında teknolojiden yararlanıyoruz.İletişim kurarken , verileri depolarken, ulaşımda , sağlıkta , eğitimde aklınıza gelebilecek her noktada geliştirilen ve geliştirilmeye devam eden Teknoloji mevcut.

Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesinin nedeni şirketlerin rekabet gücünü korumak için yeni ileri Teknoloji ürünler geliştirmesidir.

Teknolojinin İlerlemesi

İnsanlar çoğaldıkça ve ihtiyaçları çeşitlendikçe talep artıyor talep artınca üretimin artması ve hızlanması gerekiyor.Tarihten bu yana bu talebi karşılamak için büyük sermayeye sahip şirketler bulundukları konumu korumak için yeni teknolojik atılımlar yapmaktadır.Şimdiyse sanayi devriminden sonra, bilgi çağına geçiş yaptık.Bu çağda her ne kadar şirketler sermayelerini korumaya devam etse de yeni Teknolojik gelişmeler küçük şirketlerinde Teknoloji‘ye ulaşmasını kolaylaştırıp büyük şirketlerle rekabet edebilir konuma gelmesine neden oldu.

 

Teknoloji Çeşitleri

Sanayi ve imalat Teknoloji’si

İnsanlar için daha küçük teknolojiler veya ihtiyaçlarını karşılayacak araç gereçler üretmek için daha büyük yapıdaki teknolojilerdir.Örneğin araba üretimi için üstün teknolojik yapılar kullanılmaktadır.BMW‘nin fabrikasından bir görüntü aşağıdadır.

Tıbbi Teknoloji

İnsan sağlığını korumak ve hastalandığı zaman hastalığın tanısını koyup tedavisini uygulamak için geliştirilen teknolojidir.Bunlar çok çeşitlidir.Hastalıkları daha iyi anlayıp daha iyi önlemler veya tedaviler geliştirmemiz medikal teknolojiyi de çeşitlendirmiştir.Gelişmiş ülkelerdeki insanların gelişmemiş ülkelere nazaran daha çabuk ölmesi bu tür teknolojik gelişmenin ne kadar gerekli olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Destekleyici Teknoloji

Destekleyici Teknoloji , engelli insanların gündelik hayatlarına devam etmesi için gerekli desteği sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.Yeni teknoloji gelişmeler engelle insanların yapabilmesi zor hatta imkansız olan şeyler yapmasına olanak tanımaktadır.Hatta ileride engellerini etkisiz kılacak teknolojik çalışmalar yapılmaktadır.

Yapı Teknoloji’si

Yapı teknolojisi yapıların inşaatı için gerekli teknolojidir.Bu bağlamda bu teknoloji binanın mimarisini düzenleyen 3 boyutlu bir yazılım programı da olabilir , inşaat için malzeme getiren taşıtlarda.Yapı teknolojileri hep aynı seviyede gidiyor gözükse de teknolojik ilerlemelerle birlikte daha büyük daha sağlam ve daha çevreci yapılar yapılmaya başladı.

İletişim Teknoloji’si

Son yıllarda en çok gündemde olan teknoloji çeşididir.İnsanların bilgi açlığı yükseldikçe bilgiyi bir yerden başka bir yere güvenli ve hızlı bir şekilde aktarmak da önemli hale gelmektedir.

Eğlence Teknoloji’si

Eğlencede Tekonloji’si farklı ihtiyaçlar, farklı kültürler hatta farklı türler yüzünden çok geniş bir yapıdır.Şirketler bu farklı ihtiyaçları karşılamak için farklı teknolojik yenilikler yapmaya devam ediyor.

İş Teknoloji’si

İşinizi kurmak yönetmek ve geliştirmek için kullanılan yazılımsal ve donanımsal teknolojiye denir.Günüzmüz de artan iletişim Teknoloji’leriyle birlikte ihtiyaçları karşılamak için ucuz ve hızlı sistemler geliştirilmektedir.

Firstartup

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin